top of page

Kvalitetspolicy

MOKO AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi ligger i framkant inom vår bransch med god kunskap, moderna arbetsmetoder och hög kompetens 

 • Vi levererar tillverknings- och projekteringshandlingar samt projekteringsstöd enligt överenskommelse

 • Vi skapar nöjda kunder genom snabb bygguppföljning och rådgivning vid eventuella problem

 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner

 • Vi samarbetar med utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners

 • Vi engagerar våra anställda till att uppfylla våra kunders önskemål, behov och förväntningar

 

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar

 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster

Miljöpolicy

Vi på MOKO AB strävar efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en bättre miljö genom att:

 • Utvärdera våra miljörisker ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan 

 • Använda modern IT-infrastruktur, som minskar energi- och resursförbrukningen, när vi tar fram tillverknings- och projekteringshandlingar

 • Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

 • Efterfråga ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer och samarbetspartners i möjligaste mån

 • Sträva efter att minska miljöpåverkan från flygresande genom planering och val av miljövänligare transportsätt

 • Informera medarbetare och leverantörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

 

Varje anställd hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga lagar och bindande krav

 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet

bottom of page