top of page
z. Sydvästra hörnet.jpg
PRODUKT
PRODUKT

MODULÄRA BYGGSYSTEM
DIGITALA VERKTYG

MOKO utmanar och förändrar byggbranschens sätt att projektera med nya tankesätt och avancerade digitala verktyg. Med vår produkt- och projekteringsfilosofi, våra digitala verktyg och en välutvecklad process, kan MOKO höja kvaliteten och korta ledtiden vid projektering.

Vi samlar all kompetens under ett och samma tak med ett gemensamt mål – att effektivisera byggandet. Inom MOKO samarbetar vi alla mycket tätt och eftersträvar samma bemanning, projekt efter projekt. Det leder både till bättre trivsel, effektivitet och kvalitet.

STANDARDISERING I DET DOLDA

FLEXIBILITET I DET SYNLIGA

MOKO är ett konsultföretag som skiljer sig markant från övriga byggkonsulter – MOKOs värdegrund är sprungen ur ett produkttänk. Genom att modularisera produktstrukturen kan vi skapa varierade slutprodukter utifrån våra standardiserade plattformar eller ”byggsystem”. Nyckeln till att lyckas med flexibla plattformar handlar om en strukturerad funktionsnedbrytning

av produkterna och standardisering av dess gränssnitt. Tekniska lösningar återanvänds och kombineras med hjälp av IT-stöd, även benämnt konfiguratorer. Vi på MOKO har väl inarbetade sätt att bryta ned produktstrukturer så att vi kan finna sätt att kombinera och återanvända delar av byggsystemet.

REFERNSPROJEKT

REFERENSPROJEKT

OM OSS
IMG_6379SV.jpg
OM OSS

ARKITEKTUR

KONSTRUKTION

VVS

EL

ENERGI / MILJÖ

PROJEKTLEDNING

PREFAB KONSTRUKTION

KONFIGURERING

BYGGSYSTEMSUTVECKLING

LAGANDAN PÅ KONTORET TAR OSS LÅNGT

I en liten organisation av tätt samarbetande specialister 

vägleds vi av delaktighet, öppenhet och nytänkande.

På MOKO delar vi den gemensamma viljan att revolutionera byggbranschen och i tätt samarbete stöttar vi varandra i det arbetet. Alla jobbar mot samma mål-att skapa en bättre slutprodukt på ett smartare sätt. Vi är ett växande bolag som utmanar byggbranschen med modulära byggsystem och digitala verktyg. Genom att vara delaktig i hela kedjan, från skiss till färdig byggnad, och med de flesta discipliner in-house, skapas stora möjligheter att påverka slutprodukten.

Med en öppen, nytänkande och utmanande arbetskultur skapas även många möjligheter att påverka vägen dit till det bättre samtidigt som vi har roligt. På en lyhörd arbetsplats, där välmående prioriteras högt, är man välkommen som man är. På MOKO jobbar vi ständigt med att skapa en så bra arbetsplats som möjligt. Individuella initiativ uppmuntras - kvällsaktiviteter, spontana AWs, och middagar är vanliga.

KONTAKT

Besöksadress

Grev Turegatan 19

114 38 Stockholm

Kontaktinformation

kontakt@moko.se

JOBBA MED OSS
JOBBA MED OSS

VILL DU VARA MED OCH FÖRÄNDRA

BYGGBRANSCHEN?

På ett växande bolag med en utvecklande arbetskultur?

Vi söker alltid efter intressanta människor att anställa.

I dagsläget söker vi särskilt efter anställda eller underkonsulter.

Framtagning av produktmodellen, framtagning av konfigurationsdata, samordning och granskning, m.m.

STAD: Stockholm

OMRÅDE: Östermalm

ANSTÄLLNING: Heltid

Ta fram K-lösningar och rita detaljer baserat på underlag,
K-projektering av husgrunder, tak, garage, m.m.

STAD: Stockholm

OMRÅDE: Östermalm

ANSTÄLLNING: Heltid

Leda, driva och följa upp konstruktionsarbetet, ta fram underlag och lösningar till projektörer, m.m.

STAD: Stockholm

OMRÅDE: Östermalm

ANSTÄLLNING: Heltid

bottom of page